Wrocław, ul. Szkocka 60
+48 502 166 299
r.baran@rodzinazpasja.pl

Skrzydła pasji

podążaj za swoją pasją

Statuetka "skrzydła Pasji"

Najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia Rodzina z Pasją – Statuetka Skrzydła Pasji – jest to wyróżnienie dla osób, które swoim wkładem wspierali działania naszego Stowarzyszenia. Osoby te codziennie pokazują swoją postawą, że są dla innych i bezinteresownie niosą swoją pomoc.

Pani Urszula Wanat

Urszula Wanat – Radna Rady Miejskiej Wrocławia nieprzerwanie od 1998 roku; pracowała z trzema Prezydentami Wrocławia: Bogdanem Zdrojewskim, Stanisławem Huskowskim, a od 16 lat z Rafałem Dutkiewiczem. Przewodniczy Komisji Budżetu i Finansów. Nie jest i nigdy nie była związana z żadną partią polityczną. W Radzie Miejskiej reprezentuje zachodnie osiedla Wrocławia. Lokalnie związana z Radą Osiedla Kuźniki. Zabiega w mieście o zwiększenie środków finansowych na ochronę środowiska, komunikację, poprawę stanu dróg, rozbudowę oraz remonty placówek oświatowych, a także budowę obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Specjalizacje programowe:

polityka finansowa miasta, ochrona przyrody i klimatu oraz gospodarka mieszkaniowa.

Pan Grzegorz Jach

Inspektor Grzegorz Jach to niezwykły policjant, fascynat myśli korczakowskiej, którą z powodzeniem wcielał w życie najpierw w ramach programu Profilaktyka a Teatr, a potem – Profilaktyka a Ty. PaT to była przestrzeń, w której odnaleźli się młodzi ludzie. W której promowany był wzajemny szacunek, umawianie się, życie bez przemocy i bez uzależnień. To tysiące młodych wspaniałych ludzi, ale i ogromna rzesza towarzyszących im świetnych dorosłych. Pomyślcie sami – przez 10 lat kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi: gimnazjalistów i licealistów, odpowiedziało na zaproszenie policji i chciało robić coś wspólnie z ludźmi w mundurach, choć przecież ta formacja nie cieszy się na ogół dobrą opinią wśród młodzieży. Poprzez sztukę, poprzez najróżniejsze aktywności rozwijali się i promowali wśród swoich rówieśników dobre wartości.

(Visited 86 times, 1 visits today)