Wrocław, ul. Szkocka 60
+48 502 166 299
r.baran@rodzinazpasja.pl

SQL – Szkoła z Pasją

podążaj za swoją pasją

Redakcyjna stopka SQL - Szkoła z Pasją

ISSN 2449-6863

Wydawca SQL – Szkoła z Pasją:
Stowarzyszenie Rodzina z Pasją
54-412 Wrocław, ul. Szkocka 60

Redaktor Naczelny: Robert Baran
Skład: Bartek Bogacz
Tel. 71 356 82 03
r.baran@rodzinazpasja.pl

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 45

(Visited 71 times, 1 visits today)